Hej alla medlemmar!
 
Så var det höst igen och dags för en liten kvartalssummering och info från styrelsen. Vad har hänt sen sist? Vad är på gång?
 
Styrelse och revisorer. Ny styrelse för verksamhetsåret 2023/24 valdes på föreningsstämman i juni. Styrelse: Murielle Klausen Grudet (ordförande), Felicitas Bergström (vice ordförande) Jennie Erwing (ledamot), Daniel Law (ledamot), Caroline Linder (ledamot), Christer Hellman (suppleant), Diana Hedin (suppleant). Revisorer: Henrik Eklund och Fia Bengtsson.
 
Höstfix på gården inför vintern. Nu har grillsäsongen gått mot sitt slut och dags att plocka in utemöbler, grill och sopa löv på gården. Datum för höstfix är satt till söndag den 19:e november kl.10-12. Gården liksom alla gemensamhetsutrymmen i fastigheten äger vi tillsammans och hoppas många har chans att hjälpa till. Är vi flera går det fort
 
Trygghet. En vänlig påminnelse om att inte släppa in obehöriga personer, eller personer du inte känner igen in i fastigheten. Man får ta sig in med kod.
 
Underhåll och renovering. I somras upptäcktes det byggavfallsrester, spackel mm i dagvattenrör, sannolikt från gårdsrenoveringen för 10 år sen. Detta visade sig vara huvudorsaken till de återkommande stopp och vattenansamlingar på gård och i källare som föreningen haft senaste åren. Att åtgärda detta var nöden tvungen och nu är alla berörda rör rensade. Det blev en total kostnad på 150 tkr som betalades från föreningens kassa. I övrigt följer styrelsen förvaltningsplan och nästa större åtgärd blir byte av värmeväxlare. Detta är planerat till 2024.
 
Kraftigt regn. När det kommer störtskurar med regn behöver vi hjälpas åt med att gå ner och kontrollera i källaren. Om översvämning:

  • Fotografera och kontakta styrelsen
  • Töm/Svabba upp vattnet omgående
  • Ställ källardörren på vid gavel, öppna fönster i trapphuset under dagtid för att vädra ut fukten

 
Föreningens ekonomi. Vår förening har ju haft ett förhållandevis gynnsamt utgångsläge i den puttrande lågkonjunktur som råder. Vi har låg belåning, bundet elpris, fjärrvärme och en kompetent fastighetsskötare att tacka för det. Dock påverkar inflationstryck och räntehöjningar även vår förening. Vi tar det för tillfället lugnt med sånt som inte är nödvändigt att åtgärda pronto i fastigheten. Mer om hur ekonomin ser ut för 2024 när prognos och budget har lagts.
 
Vad kan vi göra för att påverka föreningens kostnader? Det positiva är ju att vi kan påverka en del av kostnaderna själva. All varsamhet med tvättmaskiner, vänlig behandling av dörrar, hiss mm och att hålla dörrar till entré och gård stängda och inte öppna fönster i trapphuset sparar våra gemensamma kostnader mer än man tror.
 
Nu när det är säsong för tända ljus är det bra att kolla så att brandvarnaren är på plats och funkar. Annan rekommenderad brandskyddsutrustning att ha hemma är brandfilt och pulversläckare. Föreningen har handbrandsläckare och brandvarnare i trapphuset som ses över regelbundet.
 
Och så lite trevligheter. Föreningens årliga glöggmingel ute på gården kommer att ske måndag den 18:e december kl. 19.00. Alla som bor i huset är varmt välkomna! Brukar bli en mysig tillställning och fin chans att träffa grannarna.
 
Apropå jul kan det vara bra att känna till att salt finns vid soptunnorna när väl första halkan slår till.
 
Sist, viktig information om andrahandsupplåtelse (upplåtelse/ uthyrning när du inte själv bor i lägenheten) Föreningen tillåter inte Airbnb eller motsvarande korttidsuthyrning. Se information på hemsidan och föreningens stadgar för info. Där hittar du också vad som gäller för andrahandsupplåtelse av lägenhet generellt. Om du är osäker hör av dig till styrelsen.
 
Kontakta styrelsen om du undrar hur du kan bidra. Ett sätt att hjälpa till är att delta i föreningens gemensamma gårdsstädning vår och höst, eller att gå med i gårdsgruppen som b la ser till att det blomstrar så fint på vår gård.
 
Du får gärna höra av dig med frågor, förslag eller synpunkter till styrelsen@stjernfallet.se
Styrelsen har månadsvisa möten och tar då upp de frågor som kommit in.
 
Med önskan om en riktigt fin höst!
Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Bf Stjernfallet UPA 2023-10-16
Murielle, Felicitas, Jennie, Daniel, Caroline, Christer, Diana
 

Håll dig uppdaterad

För att hela tiden hålla dig uppdaterad med vad som händer i Bostadsföreningen Stjernfallet kan du maila din e-mailadress till styrelsen så får du ett meddelande varje gång något nytt finns att läsa.

Gör så här: Gå in under fliken Kontakt. Skicka ett meddelande och bifoga den mailadress du vill vi ska skicka en uppmaning till. Enklare än så kan det inte bli.

Sortera mera!

Nu finns det möjlighet för alla i fastigheten att sortera ut matavfall. För matavfallet används en särskild papperspåse och påshållare. Nya påsar kommer att finnas att hämta i tvättstugan. Påsen med matavfallet slängs sedan i det nya kärlet som placeras vid soptunnorna på gården.

Matavfallet som sorteras ut omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar. Biogödsel används som växtnäring till åkermark.

OBS!
Tänk på att endast slänga matavfall i bruna påsar i matavfallsbehållaren. Vi har fått klagomål från sophämtarna att det ligger brännbart och plast i matavfallsbehållaren.