Välkommen till Bf Stjernfallet U p a

Bostadsföreningen Stjernfallet ligger på Norrmalm mellan Odenplan och Rådmansgatan.

Gatuadressen är Observatoriegatan 9, 113 29 Stockholm.

Föreningen är en ekonomisk förening av typen bostadsförening. En bostadsförening är en äldre typ av bostadsförening som inte lyder under bostadsrättslagen.

Föreningen hette från början Kronan och Observatoriegatan hette Parisgränd, fastigheten Parisgränd 6 och kvarteret hette Stjernfallet.
 

Händelser i fastighetens historia:
1880

 • Tomt styckades 11:e Augusti
 • Ansökan om byggnadstillstånd 14:e December
1881
 • Byggnadstillstånd 31:a December
 • Någon gång mellan 1880 och 1900 bytte Parisgränd namn till Observatoriegatan.
 • Någon gång mellan 1880 och 1900 bytte föreningen namn Bostadsföreningen Stjernfallet, Fastigheten Stjernfallet 2.
1927
 • Toaletter 
1927
 • Värmepanna
1936
 • Hiss 
2000
 • Avloppsstammar och elstigare byts
2009
 • Hissen totalrenoveras
2010
 • Säkerhetsdörrar installeras 
2012
 • Gård och källare totalrenoveras. Gamla stallstatarbostaden byggs om till gårdshus innehållande en lägenhet. En ny tvättstuga byggs på gården.
2015
 • Nytt cykelställ på gården
 • Samtliga ytterfönster mot gatan renoverade och målade, både karmar och bågar.
2017
 • Större upprustning av gården, Nya möbler, pagod, grill, kuddar, filtar och blomsterarrangemang.
2020
 • Nya sopkärl + sopkärl för matavfall
 • OVK-besiktning utförd, fastigheten godkänd
 • Energideklaration utförd, fastigheten godkänd
 • Radonmätning utförd, fastigheten godkänd
 • Byte av stuprör som var dåliga
 • Ny tryckstegringspump installerad
 • Ny sittdel på gården
2021
 • Ny tvättmaskin till tvättstuga
 • Ny display installerad i hissen
 • Brunnar på gård högtrycksspolade
 • Samtliga dörrar och portar i husets allmänna utrymmen har setts över och vid behov renoverats.

Att bo i bostadsförening
Att äga sin lägenhet innebär att man tar ett större ansvar för sitt boende jämfört med att vara hyresgäst.


Som medlem i en bostadsförening äger Du tillsammans med de andra medlemmarna alla föreningens tillgångar. Detta innebär alltså att Ni tillsammans äger alla planteringar, tvättstugor, gemensamma lokaler och mycket mera.

Som medlem i en bostadsförening har Du också ett större inflytande över Ditt boende. Genom att delta på föreningens stämma (årsmöte) och vara med i olika arbetsgrupper, kan du vara med och påverka din boendemiljö och föreningens gemensamma ekonomi.

Varje år i april/maj har vår förening en stämma (årsmöte) där alla medlemmar har en möjlighet att vara med och påverka sitt boende. Därför är det viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer och tar beslut i viktiga frågor.

Föreningsstämman väljer styrelse och utser revisorer. Den beslutar bland annat om ansvarsfrihet för styrelsen, om ändring av stadgarna och fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Misslyckas föreningen med att välja en behörig styrelse kan Bolagsverket begära att föreningen tvångslikvideras.