Nyhetsbrev 2024 April

Hej alla gamla och nya medlemmar!

Till er som är nya varmt välkomna till föreningen och hoppas ni kommer trivas i huset. Vår i luften och dags för nyhetsbrev. Vad har hänt sen sist? Vad är på gång i vårt hus?

Vårfix på gården. Grill och häng på gården hägrar och tack alla medlemmar som skrivit upp sig på arbetsuppgift för att göra gården fin! Det går så mycket fortare när det är många som hjälps åt.

Föreningens ekonomi. Vår förening har ju länge haft ett gynnsamt utgångsläge i den konjunktur som råder. Föreningen är lågt belånad (5,2 mkr) och under energikrisen 2023 hade vi bundet elpris. Dock har det inflationstryck som varit och räntehöjningar påverkat även oss. Styrelsen har av det skälet tagit det lugnt med sånt som inte varit nödvändigt att åtgärda pronto i fastigheten. Nu är det dock hög tid att byta värmeväxlare och måla om och reparera sprickor i trapphuset. För att finansiera detta kommer nytt lån om 700 tkr tas. I sommar löper den sista bundna lånedelen ut och i höst kommer en samlad upphandling av föreningens lån att göras. Kristallkulan ger att räntetrycket kommer lätta något, vilket självklart skulle vara positivt för föreningens totala ekonomi på sikt. 

Reparationer Föreningen har hanterat två läckageskador hos medlemmar, varav ett är ett försäkringsfall och kommer ersättas av föreningens försäkringsgivare Länsförsäkringar Stockholm. 

Observandum Även om det är vår i luften kan det komma bakslag i april och då viktigt att skotta bort snö från balkonger/ terrasser. Detta för att förhindra risk för inläckage i lägenhet och skador på putsen på fasaden. Det finns skottningsredskap att låna vid sopkärlen.
 
Kraftigt regn. Om det kommer störtskurar med regn behöver vi hjälpas åt med att gå ner och kontrollera i källaren. Vid översvämning:
⦁    Fotografera och kontakta styrelsen
⦁    Töm/Svabba upp vattnet omgående
⦁    Ställ källardörren på vid gavel, öppna fönster i trapphuset under dagtid för att vädra ut fukten


Andrahandsuthyrning. Föreningen tillåter som tidigare meddelats inte korttidsuthyrning. Uthyrningsperioden ska vara minst tre mån, och maximalt tre år kan beviljas totalt. Du kan läsa mer om skäl för beviljande av andrahandsuthyrning och hur processen går till på föreningens hemsida under A-Ö.

Grovsophämtning. Grovsophämtning kommer att ske i maj. Styrelsen kommer ut med separat information om datum, och hur det går till. 

Varmt välkommen att kontakta styrelsen om du undrar hur du kan vara med och bidra till föreningen. Ett sätt att hjälpa till är till exempel att delta i föreningens gemensamma gårdsstädning vår och höst, eller att gå med i gårdsgruppen som ser till att det blomstrar så fint på vår gård. All hjälp är välkommen, smått som stort  

Valberedning. Det närmar sig årsstämma och styrelsen återkommer med information om datum inom kort. Nu finns chansen att anmäla intresse för styrelse – eller revisionsarbete. Kontakta Jennie Erwing  jennie.erwing@gmail.com eller Felicitas Bergström felicitas.bergstrom@gmail.com som är föreningens valberedning. Styrelse och revisorer väljs på årsstämman.

Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor, förslag eller synpunkter till styrelsen@stjernfallet.se Styrelsen har månadsvisa möten och tar då upp frågor som kommit in. 

Med önskan om en riktigt fin vår och skön sommar!
Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Bf Stjernfallet UPA 2024-04-14
Murielle, Felicitas, Jennie, Daniel, Caroline och Christer