Nyhetsbrev november

Hej alla medlemmar!
 
Lagom till att sista löven faller kommer lite nyheter och information från styrelsen. Ett tag sen sist så lite mer den här gången.
 
Styrelse och revisorer. Ny styrelse för verksamhetsåret 2022/23 valdes på föreningsstämman i juni. Styrelse: Murielle Klausen Grudet (ordförande), Felicitas Bergström (vice ordförande) Jennie Erwing (ledamot), Daniel Law (ledamot), Christer Hellman (suppleant), Caroline Linder (suppleant). Revisorer: Henrik Eklund och Fia Bengtsson.
 
Höstfix på gården. Varmt TACK till de medlemmar som hjälpte till med höstfixet på gården. Nu är gården vintersäkrad. Förhoppningsvis dröjer det ett tag, men när ishalkan slår till finns salt till höger om porten ut mot gården (bredvid soptunnorna). Super om vi alla kan hjälpas åt att salta och skotta på gården!
 
Billbordtavla på gaveln till huset. Avtal är nu på gång att skrivas med Kulturreklam. Detta ger föreningen en årlig intäkt om 8 000 kr. Största vinsten blir att vi slipper återkommande kostnader för klottersanering på gaveln. Avtalsperiod två år, och sen löpande ett år i taget.
 
Planerat underhåll och renovering i fastigheten höst/ vinter. Styrelsen följer förvaltningsplanen. Högst prioriterat är värmeväxlaren som hunnit bli 21 år och behöver bytas ut. Detta kommer ske så snart som möjligt. De anmärkningar föreningen fick i senaste ventilationskontrollen (berör fyra lägenheter) kommer åtgärdas. I övrigt löpande underhåll.
 
Föreningens ekonomi. Vår förening har ett gynnsamt utgångsläge i den ekonomiska tid som råder. Detta givet låg belåning, bundet elpris och fjärrvärme. Dock påverkar Inflation och energikris också vår förening. Värme är den enskilt största kostnaden för föreningen. Av direkta kostnader (el, värme, vatten, sophämtning, reparationer, skatt, försäkring mm) står värmen för ungefär en tredjedel av föreningens kostnader och är en kostnadspost som ökar för varje år. Föreningens verksamhet är helt och hållet avgiftsfinansierad. Även om marginalen blir tajtare framåt är bedömningen att vi klarar det kärvare ekonomiska läget med bibehållen avgift.
 
Vad kan vi göra för att påverka föreningens kostnader? All aktsamhet med tvättmaskiner, vänlig behandling av dörrar, hiss mm och hålla dörrar till entré och gård stängda och inte öppna fönster i trapphuset sparar våra gemensamma kostnader mer än man tror. Just att hushålla med värmen blir extra viktigt i vinter. Vår fastighetsskötare har fått i uppdrag att sänka värmen med ett par grader i trapphus och i tvättstuga. Annat som vi själva kan göra för att påverka kostnaderna är att sänka värmen lite när vi reser bort.
 
 
Ingen ska behöva frysa men klarar man av att ha max 20 grader i sin lägenhet är det också bra.
I övrigt får vi hoppas på att Kung Bore ger oss en mild vinter
För den som är intresserad av energibesparande, kontakta styrelsen så får du ett dokument om detta.
 
Mangel i tvättstuga. Förslag på att ta bort mangeln i tvättstugan och ersätta den med en arbetsbänk i stället. Hör av dig till styrelsen om du är emot förslaget innan 14:e nov.
 
Nu när det är säsong för tända ljus är det bra att kolla så att brandvarnaren är på plats och funkar. Annan rekommenderad brandskyddsutrustning att ha hemma är en brandfilt och pulversläckare.
 
Vid brand:
·       ska lägenheten utrymmas. Om möjligt stäng in branden. Det är viktigt att du stänger din lägenhetsdörr när du utrymt så att brand och rök inte sprider sig ut i trapphuset.
·       om det brinner någon annanstans och du upptäcker rök i trapphuset ska du stanna i din lägenhet och hålla dörren stängd. En lägenhet ska motstå en brand i ungefär en timme. Använd inte hissen när det brinner. Om du inte kan utrymma genom trapphuset ska du invänta hjälp från räddningstjänsten.
·       Film från MSB om hur man släcker bränder hemma:  https://www.youtube.com/watch?v=0rueaOpoq2A
 
Föreningen har handbrandsläckare och brandvarnare i trapphuset som ses över löpande.
 
Och så lite trevligheter. Onsdagen den 6:e december kl.19:00 är det dags för det traditionsenliga glöggminglet på gården. Alla som bor i huset är varmt välkomna!
 
Hör gärna av dig med frågor, förslag eller synpunkter till styrelsen@stjernfallet.se
Styrelsen har månadsvisa möten och tar då upp de frågor som kommit in.
 
Med önskan om en fin höst!
Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Bf Stjernfallet UPA 2022-10-25
Murielle, Felicitas, Jennie, Daniel, Christer och Caroline