Nyhetsbrev juni

Hej alla medlemmar!
 
Här kommer lite nyheter och information från styrelsen.
 
Nu är det ju riktigt härlig försommartid och suget efter att hänga på vår fina innergård börjar komma. Gården är dock i behov av lite kärlek, och på grund av utflytt är vi i akut behov av fler som engagerar sig i gårdsgruppen. Om du är intresserad av att vara med och hjälpa till och sköta om gården är du varmt välkommen att mejla styrelsen@stjernfallet.se.  
Årets vårfix på gården blir 9/6 kl. 18:00.
 
Försommar betyder också att vi närmar oss stämman (årsmöte). Datum är satt till onsdag 22/6 kl. 18:00 ute på gården. Mer information om stämman kommer skickas ut via mejl och annonseras på anslagstavlan. Att delta på stämman är en möjlighet att vara med och påverka sitt boende och viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer och tar beslut i viktiga frågor.

På årets stämma kommer b la förvaltningsplan/ budget tas upp. Vi har en värmeväxlare som sjunger på sista versen och så trapphusmålning. Bägge två lite större kostnadsposter för föreningen. Förslaget med reklamskylt och målning på sidan av huset vid Hemköp kommer tas upp för stämmobeslut. Information om detta kommer mejlas ut innan stämman.
 
Förvaltningen har löpt på bra senaste kvartalet och ekonomin är stabil. Föreningen har skulder på 5 400 000 och lånen är bundna och rörliga. Den samlade bilden i kristallkulan är att räntan är på väg upp men som räkenskaperna ser ut nu finns det viss marginal innan räntehöjning påverkar avgifterna.
 
All samverkan som aktsamhet med tvättmaskiner, vänlig behandling av dörrar, hålla dörrar i entrén stängda (uppvärmning är föreningens största kostnadspost), varsamhet med hiss, sopning och skottning av gård etc. sparar våra gemensamma kostnader mer än man tror.
 
Vi är en liten förening och beroende av att många engagerar sig och hjälper till på olika sätt.
Vill du bidra till föreningen genom att vara med i styrelsen, i valberedning som revisor eller i gårdsgruppen är du välkommen att mejla ditt intresse till styrelsen@stjernfallet.se. Föreningsstämman väljer styrelse och utser revisorer.
 
Du är alltid välkommen med frågor, förslag eller synpunkter till styrelsen@stjernfallet.se
Information om föreningen, årsprotokoll, policy för valberedning mm finner du på hemsidan www.stjernfallet.se
 
Med önskan om en fin inspurt mot sommaren och hoppas vi ses på stämman!
Vänliga hälsningar,
Styrelsen i BF Stjernfallet UPA 2022-06-22
Christer, Murielle, Daniel, Felicitas och Malte