Vår och sommar 2021

Hej alla gamla och nya medlemmar!
Mellan hägg och syrén kommer här kvartalsbrev från styrelsen om pågående arbeten och lite om vad som skett sen sist.

Först, stort tack till alla er medlemmar som var med i vårfixet av gården. Nu är den redo för sommar och mysigt häng!
 
Annat som hänt är att det installerats en ny dörrstängare och porten mot gatan går nu igen som den ska.
Samtliga lås till föreningens dörrar d v s porten mot gården, port till lilla vinden och port till hissmaskinsrummet ska åtgärdas efter sommaren.
 
Ny tvättmaskin från Electrolux är på plats.
 
Brandsläckarna i trapphuset har bytts och brandvarnare kommer inom kort sättas upp på plan 4 och 5.
 
Radonmätning är slutförd i fastigheten och samtliga lägenheter håller sig under gränsvärdet med god marginal.
 
Råttproblemen är nu enligt Anticimex minimala i vår förening. Mycket skönt! Dock har det upptäckts mal i källaren. Malfällor är uppsatta men enda sättet att helt bli av med mal enligt Anticimex är att inte förvara tygmaterial öppet i källaren. Förvara därför gärna tyg i plastbunkar så vi blir kvitt malarna.
 
En möjlig Coronaeffekt är att antal cyklar har ökat på gården. Förslag är att ersätta  piskställningen med ett till cykelställ. Förslaget tas upp på stämman för beslut.

Styrelsen har fått in ett förslag om installation av billboard ”reklamtavla” på gaveln på huset från Kulturreklam. Styrelsen är positivt inställda till förslaget då det skulle avhjälpa problemen med klotter. Föreningen skulle också få en intäkt och slippa kostnad för återkommande saneringar. Infogar bild på hur det ser ut idag. Om du har synpunkter på förslaget med en reklamtavla så mejla in dem till styrelsen inom två veckor.

Styrelsen har sammanställt ett förslag på underhållsplan baserad på sådant som måste göras i fastigheten och önskemål via enkätsvar. Tack för alla svar! Underhållsplan kommer tas upp på stämman. Vill du se sammanställning av enkätsvaren, mejla styrelsen.
 
Så en skopa Bror Duktig. Tänk på att endast slänga matavfall i bruna påsar i matavfallsbehållaren. Vi har fått klagomål från sophämtarna att det ligger brännbart och plast i matavfallsbehållaren.

Avslutningsvis så hålls föreningens årliga stämma på måndag den 14:e juni kl.19:00 på gården. Mer information om stämman kommer skickas ut via mejl i veckan och annonseras på anslagstavlan. Ev. motioner mejlas till styrelsen senast två veckor innan stämman.
Vill du bidra till föreningen genom att vara med i styrelsen eller i en arbetsgrupp är du varmt välkommen att mejla ditt intresse till styrelsen@stjernfallet.se , gärna med en kort presentation av dig själv. Nya styrelsen väljs på stämman.

Du är alltid välkommen med frågor eller synpunkter till styrelsen@stjernfallet.se.
 
Ta hand om er och så hoppas vi att vi ses på stämman!
 
Vänliga hälsningar,
/ Styrelsen i BF Stjernfallet 2021-05-24


 

Styrelsen har fått in ett förslag om installation av billboard ”reklamtavla” på gaveln på huset från Kulturreklam. Styrelsen är positivt inställda till förslaget då det skulle avhjälpa problemen med klotter. Föreningen skulle också få en intäkt och slippa kostnad för återkommande saneringar. Infogar bild på hur det ser ut idag. Om du har synpunkter på förslaget med en reklamtavla så mejla in dem till styrelsen inom två veckor.