Lägesrapport vår 2021

Hej alla gamla och nya medlemmar och God Fortsättning!                                        

Här kommer kvartalsbrev från styrelsen om pågående arbeten i huset och lite om vad som hänt sen sist.
 
Hantverkare har stabiliserat yttre porten och den går nu igen som den ska.
 
Sittdelen på gården har fräschats upp och tryckstegringspumpen i källaren har bytts ut.
 
Ny tvättmaskin är beställd från Electrolux och kommer installeras inom kort.
 
Råttkampen i källaren fortsätter. Anticimex upptäckte under en inspektion en öppning i ett avloppsrör där råttorna troligtvis kommit in. Detta hål är nu tilltäppt. Även om vi enligt Anticimex inte längre har något större problem med råttor i källaren så kvarstår vår rekommendation att lägga det som går i plastlådor i förråden. 
 
Vi har haft problem med sophämtningen vid två tillfällen. Detta har berott på att det slängts blandavfall i matavfallstunnan. En vänlig påminnelse om att endast slänga matavfall i soptunna nr 3. Annars så slängs det som hamnat fel på gården.
 
Det har varit minst sagt knepigt att få tag i hantverkare för mindre arbeten i huset såsom portar mm och styrelsen har därför tecknat ett avtal med en fastighetsskötare, Magnus R. Han kommer hjälpa föreningen med mindre snickararbeten samt månatligen ta en runda i huset och byta glödlampor, kolla så att värmepannan mm funkar. Vi testar detta i 3 månader och utvärderar upplägget.
 
Kung Bore slog ju till med full kraft för några veckor sedan och sandhink och spade finns bredvid soptunnorna. Nu har det töat men skulle det komma ett nytt vinterryck så kan man fylla på med sand från sandlådan som är placerad vid Observatoriekullen (trapporna) om sanden tar slut.
 
Skulle du upptäcka istappar på fastigheten så mejla gärna styrelsen för åtgärd. Istappar är farligt och vi har som förening ansvar för att ta bort dem.
 
I senaste brevet mejlade vi ut en enkät för att samla in önskemål avseende förbättringar i vårt hus. Vi bifogar den igen och sista svarsdatum är måndag den 22:a mars . Vi kommer sammanställa önskemålen till årsstämman för prioritering i förvaltningsplanen. Mejla ditt svar till styrelseadressen nedan.
 
Föreningens ekonomi är fortsatt god och inga avgiftsförändringar är aktuella i år.
 
Avslutningsvis så planeras föreningens årliga stämma till måndag den 14:e juni kl.19:00. Vi hoppas det går att träffas då (kanske på gården om vädret tillåter). Möjlighet att delta digitalt kommer finnas. Mer information om stämman och formerna för den kommer skickas ut i god tid till alla.
 
Du är alltid välkomna med frågor, eller synpunkter till styrelsen@stjernfallet.se.
 
Ta hand om er och så hoppas vi att vi ses/ hörs på stämman!
 
Vänliga hälsningar,
/ Styrelsen i BF Stjernfallet 2021-02-26