Lägesrapport Hösten 2020 

Hej gamla och nya medlemmar! 
Här kommer lite höstinfo från styrelsen om pågående arbeten i huset och vad som är på gång 

* Vårt skalskydd i huset yttreporten har ju varit ett problem en tid och dörren har inte gått igen som den ska. Problemet med dörren är nu tillfälligt fixat. Hantverkare är bokad för att stabilisera dörren. Inre-port mot gård och sidodörr gård kommer ses över i samband med detta, liksom lösning på dörrstopp. 

* Vi har några ovälkomna små gäster i källaren (råttor). Föreningen har ett stående avtal med Anticimex som lägger ut råttgift var 6:e vecka, och vi arbetar med att täta alla hål som går att upptäcka. En avloppsfälla planeras också att sättas in. Även om problemet i vårt hus minskat är det är svårt att helt bli av med råttor i innerstan och vår rekommendation att lägga det som går i plastbunkar. 

* Grovsophämtningen gick bra. Det var extra mycket den här gången och vi har tagit beslut om att framåt ha en årlig grovsophämtning under hösten. 

* På gården pågår just nu ett hantverksarbete med att fräscha upp sittdelen i mitten. 

* Som flera av er märkt har den ena tvättmaskinen i tvättstugan behövts repareras flera gånger för samma fel. Vi har en dialog med Electrolux och det kan inte uteslutas att en ny maskin behöver köpas in. 

* Vi ser över möjligheten att ha ett löpande avtal med en hantverkare ”på timme”. Detta för att snabbt kunna åtgärda mindre reparationer i huset. Dörren är ett exempel men även andra typer av reparationer och småfix. Vi har begärt in offertförslag. 

*Nu står vi inför spurten mot jul och vår förhoppning är att vi ska kunna genomföra den traditionsenliga glöggen på gården i mitten på december. Vi avvaktar dock lite med inbjudan på grund av smittspridningsläget i Stockholm och återkommer i slutet av november om det blir av. 

Så några ord från bror duktig: 
Vi går mot kallare tider och vi kan spara in på värmekostnaden om alla dörrar i vårt trapphus är stängda d v s mellandörr mot trapphuset, inre-port mot gård och sidodörr mot gård. Stäng gärna om du ser att dörrarna står öppna. 

All andrahandsuthyrning ska anmälas till styrelsen för godkännande. Vi behöver ha koll på vem som bor var av säkerhetsskäl. Uthyrning via Airb eller motsvarande är inte tillåten. Mer om detta och övrig info finns att läsa på föreningens hemsida www.stjernfallet.se. 

Styrelsen kommer fortsättningsvis ge en uppdatering kvartalsvis till alla medlemmar. 
Du är alltid välkomna med frågor, eller synpunkter till styrelsen@stjernfallet.se. 

Med önskan om en fin höst! 
Vänliga hälsningar, 
/ Styrelsen i BF Stjernfallet 2020-11-14 

Sist men inte minst: 
Här hittar du en enkät där du gärna får skriva önskemål avseende förbättringar i vårt hus. Vi sammanställer och så tittar vi tillsammans på önskemålen på årsstämman. Fyll i och skicka till styrelsen@stjernfallet.se