Lägesrapport höst 2013

Så här är läget - hösten 2013

Ekonomi 
Vi har nu skulder i föreningen på 5 700.000:- efter gjorda amorteringar. Lånen är placerade på 90 dgr, 2 respektive 3 år där en del av tiden på de långa lånen gått. Medelräntan ligger runt 3% och vi har inga omedelbara avsikter att placera om några av de korta lånen till längre tid. Detta därför den samlade bilden i kristallkulan är att inga drastiska höjningar är att vänta förrän tidigast nästa höst och det är beaktbart förmånligt med korta lån.
Som räkenskaperna ser ut och som redan aviserats så räknar vi att kunna hålla avgiften oförändrad för hela 2014. Detta förutsatt att vi inte drabbas av större icke budgeterade utgifter. 
Däremot kommer vi nog föreslå en höjning på 5–10% för 2015 för amorteringar av lån och fondering för underhåll av t.ex. fasad och trapphus.

Gårdshus 
Tyvärr så är gårdshuset ännu ej riktigt klart då det visade sig att det inte höll värmen när kylan slog till som värst under förra vintern. Vi har haft en lång debatt med Lawab om detta och som det ser ut nu så är det föreningen som får stå för kostnaden för tilläggsisoleringen även om sista ordet ännu ej är sagt. I dessa förhandlingar har vi haft stor hjälp av projektledaren Åf men detta har också kostat.
Law som bor i gårdshuset är värda en eloge för sitt tålamod och vi kan bara hoppas att slutet blir gott.

Värme 
Vi har för avsikt att försöka injustera värmen bättre men vill inte röra något förrän vi fått ordning på uppvärmningen av gårdshuset.
Det går ju också utmärkt att justera värmen på respektive element i lägenheten förutsatt att man har fungerande termostat/kran. 
Det är också bra om dörrarna till trapphuset är stängda vintertid så slipper vi onödigtvis värma upp entrén. I tvättstugan räcker det med minimal värme från radiatorn då maskiner värmer så gött.

Tvättstugan 
Apropås oväntade utgifter så gav torktumlaren upp efter lång och trogen tjänst vilket kostade oss cirka 25 000:-.

Samverkan 
All samverkan som aktsamhet med tvättmaskiner, vänlig behandling av ytterdörrar, varsamhet med hiss, sopning och skottning av gård etc. sparar våra gemensamma utgifter mer än man tror. På samma sätt som t.ex. att man bara lägger sopor i sopkärlen och heller inget utanför för tro oss, det försvinner inte av sig själv.

Övrigt
Låt oss hoppas på en mild vinter med minimal snöskottning och gemensamma ansträngningar för en trevlig förening så lovar styrelsen att hålla Bror Duktig på mattan.

Föreningen har ett vindsförråd som nu står tomt och som vi funderar på att hyra ut om intresse finns hos någon medlem. Kontakta i så fall styrelsen på mail lars.b.aberg@gmail.com

Om vi nu lever efter Bror Duktigs pekpinnar ovan så skall vi nog få ihop till en liten julglögg på gården utan att spränga budgeten.

Hälsningar Styrelsen för Stjernfallet