Höstskrivelse

Protokoll

Protokollet från årsstämman är nu undertecknat och inlagt på hemsidan.

 

Andelstal och avgift

När vi fastställt boarean för gårdshus så kommer andelstalen att räknas om för föreningen. Därefter kommer avgiften att beräknas så att alla lägenheter får samma avgift per kvadratmeter och avgiften för 2013 kommer att fastställas när vi bättre ser det slutliga resultatet för gårdsprojektet. Alltså den totala kostnaden och trolig försäljningsintäkt. Vi ser inte nu något behov av ökad intäkt för föreningen inför 2013 förutom den tillkommande avgiften från gårdshuset. Detta innebär alltså att vi inte räknar med höjd avgift för nästa år. Om detta håller så innebär avgiftsomräkningen en marginel höjning eller sänkning för respektive lägenhet och vi får vad vi anser vara en rättvisare avgift där alla betalar lika mycket per kvadratmeter boarea. Några retroaktiva justeringar kommer inte och kan inte göras. Däremot så kommer kostnaden för uppsnyggning och stabilisering av källaren att bli högre än väntat och om inte vi får väl mer än beräknat för gårdshuset så måste låneamorteringen dras ner under 2013 och avgiften höjas inför 2014.

 

Gårdsprojektet
Vad gäller gård, gårdshus och ny tvättstuga så ligger vi fortfarande enligt plan både tids- och -kostnadsmässigt. Kostnad för putsning och stabilisering av källaren blir dock som ovan nämnts högre än förutsett. Vi tycker att entrepenören klarat av jobbet bra "so far" med givna ganska bökiga förutsättningar både vad gäller projektets art och yttre förutsättningar. Vi kan ju också konstatera att vi har tappra medlemmar, speciellt på gårdsplanet, som klarar damm, oljud och inplastat boende. Den värsta och mest störande fasen är förhoppningsvis över.

 

Källaren
Källaren skall snyggas till och valven stabiliseras. Vi har valt att göra detta nu då det rekommenderas av projektledningen och det skulle bli både dyrare och stökigare att skjuta på för att inte nämna risken att något valv i källaren sjunker. Detta innebär ytterligare ett logistiskt jobb då först de nu utrymda kontoren skall åtgärdas. Därefter ska de ännu ej tömda skall flyttas till de då iordninggjorda så att vi kan ta resten. Och sen skall allt tillbaka på sin rätta plats. (Pust).

 

Vakanser
Som nämndes på årsstämman så saknar vi nu ordinarie revisor efter att Åsa har flyttat. Styrelsen tar också gärna hjälp av nya krafter för källarflyttning och uppsnyggning. Det faktiska jobbet skall utföras av proffs, men för logistik etc. behövs en volontär.

Styrelsen behöver även förstärkas nästa år då samma gäng nu suttit ett par år och gårdsprojektet slukar mycket tid och kraft.

Vi har även lite plåtjobb på taket och putslagning. Det är ju alltid en del fix på ett gammalt hus och styrelsen skulle gärna se lite fler frivilliga.

Vi förväntar oss alltså en störtflod av arbetssugna medlemmar som meddelar sig via hemsidan, mail, telefon eller trappuppgång.

 

Slutligen kan väl sägas att vi ser fram emot en något lugnare period efter säkerhetsdörrar, hissbyte, gårdsrenovering med nytt hus och ny tvättstuga och källaruppsnyggning.

 

Ja det var allt för nu.
Styrelsen för Stjernfallet u p a