Lägesrapport

Lägenhetsnummer

De nya numren finns på namntavlan i entrén.

 

Hissen

Renoveringen av hissen kommer att starta i början av april och pågå 3-4 veckor. Arbetet utförs för att få ny säkerhetsstandard med minsta möjliga synliga ingrepp. Korgen kommer i huvudsak att se likadan ut förutom manöverpaneler och grind. Maskineri och säkerhetsutrustning byts helt för att få bättre tillförlitlighet, vilken som bekant varit under all kritik på sistone.

 

Gård och gårdshus

Gården och källarvalven har visat allvarliga brister som medfört läkage och fukt i källaren. Vi måste därför göra några provgropar på gården för att kontrollera ytskikt, bjälklag etc. Initalt så tyder källarfukten och synliga angrepp på balkar och puts i källaren på att gården måste renoveras och att bärande bjälklag i källaren bör ses över vilket kan bli kostsamt.

Det bör påpekas att detta inte direkt är avhängt av gårdshuset som står på egen grund utan kan vara av mer akut karaktär och i så fall måste åtgärdas under  alla omständigheter. Vi återkommer med rapport så snart kung Bore släppt sitt grepp och det går att undersöka gården.