Senaste nytt!

Hissen 

Efter lite förhandlingar har vi fått Mankan Hiss AB att köra igång renoveringen i vår. Eftersom hissen nu sjunger på sista versen och går på lustgas så är det bra om vi alla kan hjälpas åt att använda den så lite som möjligt så att den fungerar när det verkligen behövs. På så sätt kan vi spara på reparationskostnader och undvika att någon fastnar i den.

 

Portkod 

Vi byter kod både i ytterporten och gårdsdörren på förmiddagen den 1 december. Meddelande om den nya koden kommer att läggas ut i postboxarna denna vecka och en gång till strax före bytet. Dessutom sätter vi upp lapp med telefonnummer i porten om man ändå glömt så att det går att ringa ordföranden och fråga om den nya koden. Den kommer dock endast att lämnas ut till boende i huset.

 

Källare 

Avfuktningen har påbörjats och vi kommer att informera enskilda förrådsinnehavare om det verkar finnas fuktbärande material i respektive förråd. Men det är bra om var och en kan kolla själv också. Speciellt gäller detta förråd under gården eftersom förråden som ligger under huset verkar torrare. Vi planerar också för källarröjning och städning till våren men detta skall samordnas med gårdshusprojektet.

 

Hälsningar Styrelsen genom Lars Åberg