Hämta dina nycklar!

Nu har du tre chanser på dig att hämta ut dina nycklar. Det gör du hos Fredrik Fogelklou följande tider:


Måndag 23:e Augusti 20.00-21.00 
Tisdag 7:e September 06.30-07.30 
Lördag 11:e September 09.00-10.00

 

Nycklar som ej hämtas ut under dessa tre tillfällen kommer att förstöras av säkerhetsskäl.

 

Välkommen!