Nyckelåterlämning

Det nyckelpar som hantverkarna har disponerat till respektive lägenhet finns att hämta hos Fredrik Fogelklou nu på lördag den 17de juli mellan 8 och 10 f.m.

Nästa möjlighet blir inte förrän i andra halvan av augusti och vi meddelar då hur, när och var.

Lars Åberg