Namnskyltar

Styrelsen har i sin vishet bestämt att vi skall försöka få till likadana namnskyltar på de nya säkerhetsdörrarna. Det för att få lite enhetlig stil och för att slippa temporära lösningar. Dessutom håller sig dörrarna snyggare om man slipper extra skruvhål etc. Dom som tycker att det räcker med namnet på tidningsfickan behöver självklart inte sätta upp någon skylt på dörren.

 

Inköp av och kostnad för skyltar tar föreningen men jag behöver besked av var och en som vill ha skylt om vad det skall stå på den.

 

Antingen genom ”kontakt” på hemsidan www.stjernfallet.se eller i min postbox.

 

Trevlig sommar

 

Lars Åberg