Säkerhetsdörrar

Ingen har nog kunnat undgå att märka att det pågår ett byte till säkerhetsdörrar. Tyvärr medför detta viss olägenhet men vi tror på: Slutet gott – allting gott. Och räknar med att alla ska kunna låsa om sig väl före midsommar.